Provincial Jail Lyrics

iloilo provincial jail

Masubo matuod ang dili angayan
Provincial Jail ang amon guinsudlan
Pader nagalibot, sa kilid magtimbang
Rehas nga salsalon ang amon pwertahan

Ang guintunaan sang amon pagpreso
May ara pamuno, pamatay sang tawo
May ara holdaper, kawatan sa bangko
May ara nga smuggler kontra sa gobyerno

Alas siete sang aga kami ang mamahaw
Isa ka pandesal, taho nga malus-aw
Ang luha sa amon mata nagakalaw-kalaw
Bangod sadtong taho, sarang mapanghinaw

Alas onse impunto kami ang mapila
Makadto sa kitchen, makuha panyaga
Bugas nga NGA, wala mapilii
Bangod sang kitchen boy, matamad magkuti

Ang amon nga utan ginulot nga langka
Tinuktok nga tangkong bisan asin wala
Samtang nagakaon gatulo ang luha
Daw ano kasubo kun imo makita

Sabado, Domingo, kami wala ubra
Kami nagahulat sang amon bisita
Maayo lang iya ang may mga asawa
Kay may nagadul-ong sang pagkaon nila

Kami amun iya nga mga soltero
Nagasulusandig sa pader nga bato
Mag-abot na gani ang amon amigo
Dayon kulukadlaw, pepsi, sigarilyo

Lunes pagka-aga kami ang bistahon
Sa kasa gobyerno ang amun padulong
Mag abot na gani ang senyor taghukom
Dayon tililindog pati tumalambong

Ang makaluluoy kami nga ultimo
Naga hilibi-on walay abogado
Maayo lang iya ang may isa ka libo
Yara ang abogado matabang sa imo

Sang mabasahan na ang amon sentensya
Diyes, Diyes y siete, cadena perpetua
Daw ano kasubo tulukon sang mata
Daw ano kapait sang amon sentensya

Sang natapos na ang amon asunto
Kami ang nanaog sa kasa gobyerno
Sarado sang posas ang wala kag tuo
Daw ano kasubo kung makita ninyo

Samtang nagalakat sa tunga sang dalan
Ang gwardya naga ubay sa kilid magtimbang
Kaming mapa-uli sa amon puluy-an
Karsil nga mapi-ot amon pagasudlan

Oh mga amigo nga yara sa guwa
Indi guid maghimo sang mortal nga sala
Kami amo ni iya nga yari sa kuta
Madugay nga tinuig wala makaguwa

shemaegomez

Sheila is a legal editor and a digital marketing enthusiast. She is a kdrama fan, a dog person and a certified foodie!

Next Post

March 18 is Liberation of Panay

Sun Mar 12 , 2023
This year marks the 78th Liberation of Panay – a public holiday in the islands of Panay, Guimaras, and Romblon. It is a non-working holiday. 78th Panay Landing Schedule of Activities Source: Lugen “FLS” Ortilano (Facebook Page) | Updated March 13, 2023 Panay Liberation Day, alternatively Panay Landing Day is […]

You May Like