Iloilo City Hymn Lyrics

Puluy-an ka sang mga dungganon
Guindihon sa imong gugmang bilidhon
Namat-an sang mga baganihan
Nakigbato para sa kahilwayan

Dunang manggad sa amon guin-aman
Manggaran sa kulturang kinaadman
May maragtas nga madinu-agon
Bulawanon ang mga palanublion

Iloilo, Iloilo
Dakbanwa kong nahamut-an
Iloilo, Iloilo
Bugal magpadulong diin man
Tampad nga magpabilin sa imo
tungod palangga ko
Dakbanwang Iloilo, Bugal ko!

Himpit nga gugma sa imo ihalad
Sakdagon ang imo katuyuan
Itib-ong ang Kauswagan
Padayon nga ma-angkon ang katin-aran

Iloilo, Iloilo
Dakbanwa kong nahamut-an
Iloilo, Iloilo
Bugal magpadulong diin man
Tampad nga magpabilin sa imo
tungod palangga ko
Dakbanwang Iloilo, Bugal ko!

Himpit nga gugma sa imo ihalad
Sakdagon ang imo katuyuan
Itib-ong ang Kauswagan
Padayon nga ma-angkon ang katin-aran

shemaegomez

Sheila is a digital marketing enthusiast. She is a kdrama fan, a dog person and a certified foodie!

Next Post

Iloilo Provincial Hymn Lyrics

Mon Mar 13 , 2023
Iloilo Iloilo Sa dughan mong nabalay Dungganon nga maragtas Katam-is sang binalaybay Ang imo mga pulong Malulot nga ambahanon Laylay sang paghimakas Bahanding palanublion Iloilo Iloilo Ikaw ang banwang pinili Bugay sang kahitaasan Ugat sang amon kabuhi Nahamut-an sa amon gadapit Pag-angkon sang kalinungan Padulong sa kauswagan Ang among mga […]
Iloilo Provincial Hymn

You May Like